Štart 14. Ročníka Offroad Tisovec 2018 sa nezadržateľne blíži a preto Vás musíme upozorniť na novinky, ktoré Vás ako účastníkov čakajú.

V prvom rade by sme radi spomenuli, že bude kontrolovaný vjazd vozidiel na trať. Ako povolenie vstupu na trať bude slúžiť itinerár a štartové číslo umiestnené na viditeľnom mieste na vozidle. Keďže došlo k zmenám na trati, je veľmi dôležité orientovať sa podľa itineráru.

Na každej trati budú prítomní traťový komisári, ktorí Vás môžu vyzvať k predloženiu itinerára. V prípade, že sa nebudete vedieť preukázať itinerárom a nebudete mať nalepené štartové číslo, budete s trate vylúčení. V prípade zistenia, že vozidlo nebolo riadne registrované, bude táto skutočnosť ďalej postúpená príslušným orgánom.

Itinerár obdrží každá posádka pri štarte. Prvý štart je naplánovaný na piatok 20.4.2018 o 9.00 hod. Posádky môžu štartovať do 10.30 hod. Po tomto čase už nebude štart možný, posádka neobdrží itinerár a tak nebude môcť jazdiť po tratiach!

Kontrolovať sa bude aj odovzdanie itineráru z prvého dňa, je potrebné tak spraviť pri štarte druhého dňa.

Na konci dňa bude prebiehať uzávera trate predbežne stanovená na 17.00 hod. Po tomto čase musia všetky vozidlá trať opustiť.

Ďalšou zmenou je vyhodnotenie meraných špeciálok,  v prípade že chcete byť hodnotení, je potrebné odjazdiť obe. Vaše časy budú spočítané a vyhodnotené ako jeden pretek. V prípade, že niektorú meranú špeciálku vynecháte, alebo sa Vám ju nepodarí dokončiť, nebudete môcť byť hodnotení.

Partneri
Informácie o klube a našich akciách
v.longauer1@gmail.com
Registrácia
koncos@4x4tisovec.sk
Technické problémy webu a registrácie
admin@4x4tisovec.sk